اگه نیترو ۳ ماهه با قیمتی باورنکردنی میخوای تا دیر نشده سفارش بده. ( خیلی دیگه وقت نیست!) سفارش نیترو

سرور JSCServer|Gamend|

JSCServer|Gamend|
JSCServer|Gamend|
  • تعداد اعضا: ۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

این سرور مخصوص نفرات بازیکن ماینکرفت بجز آن کسی بدون داشتن ماینکرفت وارد نشه