سرور Persian RolePlay

Persian RolePlay
Persian RolePlay
  • تعداد اعضا: ۱,۱۰۵
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱۰ ماه قبل

سرور ام.تی.ای ایرانی پرشین رول پلی
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

بهترین سرور ایرانی ام.تی.ای رول پلی در ایران

🔴 دیسکورد ما: https://discord.gg/5dsmXNa

🔴آی.پی سرور: mtasa://10.201.76.228:22003

🔴 آدرس وبسایت : http://www.persianrpmta.ir/

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺