سرور ...ظهور نزدیک است

...ظهور نزدیک است
...ظهور نزدیک است
  • تعداد اعضا: ۲
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۱۰ ماه قبل

ظهور نزدیک است آیا ستاره ای که در اردیبهشت 99 به زمین برخورد میکند ستاره طارق یکی از نشانه های ظهور است ؟