سرور 𝗧𝗲𝗵𝗿𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗧𝗔-𝗩

𝗧𝗲𝗵𝗿𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗧𝗔-𝗩
𝗧𝗲𝗵𝗿𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗧𝗔-𝗩
  • تعداد اعضا: ۱۰۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۸ ماه قبل

سرور رسمی سرور تهران گیمینگ رول پلی