سرور Online Game CLUB

Online Game CLUB
Online Game CLUB
  • تعداد اعضا: ۳۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

لطفا به سرو بپیوندیو تا سروری خوب را بسازیم .

این سرور بازی های مشخصی ندارد یعنی اگر کسی توی یه بازی خیلی قوی هست من ان رو ادمین همون بازی می کنم .
لطفا بپیوندید.🎮