سرور 👑 𝐏𝐑𝐎.𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 👑

👑 𝐏𝐑𝐎.𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 👑
👑 𝐏𝐑𝐎.𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 👑
  • تعداد اعضا: ۱۲۳
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

اگه دنبال یه چنل خوبی که همیشه چند نفر باشن که باهاشون پلی بدی این چنلو از دست نده تازه اگه جوین بدی یه جورای از ما استریمر ها حمایت کردید.