سرور 𝐈𝐑𝐀𝐍 | 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐨𝐫

𝐈𝐑𝐀𝐍 | 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐨𝐫
𝐈𝐑𝐀𝐍 | 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐨𝐫
  • تعداد اعضا: ۱۰۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ماه قبل

یه سرور برای DayZ پلیر های ایرانی