سرور Yahoo! Maktoob

Yahoo! Maktoob
Yahoo! Maktoob
  • تعداد اعضا: ۵,۷۱۶
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۵ روز قبل

ســروری پـر از هــیـجـان و نــشــاط
بـرنامـه های مـتـنـوع از جـمـلـه
بـازی مـافیا با پـلـیـر های قـوی،بازی هایـی مثـل صـنـدلـی داغ،جرات و حـقـیـقـت،کی کیی کُجا،و یـک عـالـمـه بـازی های مـتـنـوع
دورهــمــی داریــم چه دورهــمــی نــگــم بــرات
موســیــقـی زنــده،بــحـث گـفـت گــوهــای مــتـنـوع،چــالــش وکـلـی بـرنـامـه هـایـی که برای خـوش گـذرونـی شـمـا آمـاده ارائـه اسـت
اگه گیمر هستی پاشو بیا خوش میگذره بهت بدو بیا جانمونی
پـس مـعـطـل نــکـن وارد شـــو لــذت بـبـر