سرور [«( MEGA GAMER )»]

[«( MEGA GAMER )»]
[«( MEGA GAMER )»]
  • تعداد اعضا: ۵۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ ماه قبل

سرور
MEGA .GAMERS
درحال عضو گیری برای انواع بازی های :
استPc..............androuid...............consul..
CALL OF DUTY MOBILE
PUBG MOBILE
PUBG LITE
RINBOW SIX
DOTA2
CSGO
Zula
شرایط ورودی درسرور بیان شده است فرصت را ازدست ندهید.