سرور 𝐁𝐫𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 | 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅

𝐁𝐫𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 | 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅
𝐁𝐫𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 | 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅
  • تعداد اعضا: ۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

قوانین رو خودتون میدونین دیگه، فحش دادن آزاده ولی توهین نکنید به کسی..
امیدواریم بتونیم باهم لحظات خوبی داشته باشیم، رول درخواستی هم داریم
سرور تازه شروع کرده و پابلیکه، به زودی بهترهم میشه