سرور pool fool

pool fool
pool fool

``` بـــا مـــا پولدار شوید ```
اگه جوین شدی و بعد از 3 ماه پولدار نشدی میتونی بیای خسارت بگیری

سروری متفاوت در دیسکورد

سرور پول فول

با ما پول هایتان را فول کنید

اموزش کسب درامد بدون هیچ سرمایه ای در خانه بدون هیچ خسارتی

ارز های دیجی تال کسب کن

پول ایز فول

سرور تخصوصی درامد زایی اینترنتی
https://discord.gg/yjNUjdh
``` قرعه کشی نیترو هم گذاشتیم اگر هم 20 ممبر بیاری نیترو میدیم بهت ```