سرور A τ λ α ν τ ὶ 🅲

A τ λ α ν τ ὶ 🅲
A τ λ α ν τ ὶ 🅲
  • تعداد اعضا: ۱۵
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱۲ ماه قبل

one of the best place for learning dota 2 , dota 1 and another games
بحث و تبادل پیرامون گیم و گپ های خودمونی
برگذاری تورنمنت های جالب و جوایز در آینده نزدیک