سرور 𝘽𝙊𝙊𝙎𝙏 𝘾𝙎𝙂𝙊

𝘽𝙊𝙊𝙎𝙏 𝘾𝙎𝙂𝙊
𝘽𝙊𝙊𝙎𝙏 𝘾𝙎𝙂𝙊
  • تعداد اعضا: ۷۲۷
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ماه قبل

بزرگترین مجموعه بوستینگ سی اس گو در ایران.

★★★ خدمات بوستینگ سی اس گو ★★★

★★★ کامند بات و ریپورت بات ★★★

★★★ گیو اوی های روزانه ★★★